องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020

กระดานเสวนา


การทุจริตของ ผญบ

ผมไม่ทราบว่าเป็นเฉพาะ หมู่ 6 และ หมู่ 20 ไหมนะครับ ถ้าหมู่อื่นมีเหตุการแบบนี้ด้วยถือว่าแย่มาก เหตุมีอยู่ว่าทุกครั้งที่ภาครัฐมีโครงการเช่น ภัยแร้ง ภัยน้ำท่วม ผญบ ก็จะมาสอบถามชาวบ้านว่าพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายหรือไม่ จำนวนกี่ไร่ฯ ในบางรายเสียหายจริงแค่ 2 ไร่ แต่ก็ลงไปในระบบว่าเสียหาย 10 ไร่ หรือบางรายไม่ได้รับความเสียหายเลยก็ลงว่าเสียหาย เพื่อจะได้รับค่าชดเชยจากทางภาครัฐ โดยมี ผญบ เป็นผู้รับรอง เมื่อชาวบ้านได้รับเงินเยียวยาชดเชยแล้ว ผญบ ก็จะเข้าไปหาชาวบ้านเพื่อขอค่าส่วนแบ่ง 500 บ้าง 1000 บ้าง แล้วแต่บางรายจะได้มากหรือน้อย หรือถ้ามีรายไหนไม่ให้ ครั้งต่อไป ผญบ ก็จะไม่เซ็นให้ในภาคฤดูการเกษตรในรอบถัดไปที่มีการเสียหาย ผมกำลังจะสื่อว่า โกงตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ประเทศมันจะเจริญได้อย่างไร ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านโปรดตรวจสอบและตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาพวกท่านด้วย เข้าใจว่าตอนเลือกตั้ง ผญบ เหล่านี้ ซื้อเสียงเข้ามาสุดท้ายพอได้เป็นเขาก็มาเอาคืน คนเดือดร้อนก็คือพวกท่านเอง

โดยคุณ panama (124.122.198.96) [30-06-2021 09:44]Error5