องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


อาทิตย์เปี่ยมสุข อิ่มเอมหัวใจ..จิตอาสารวมใจปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและส่งมอบบ้านให้น้องเดือน ผู้พิการและคุณยายผู้สูงอายุ


อบต.มะเกลือเก่า จับมือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้พิการ กิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน จิตอาสา อาสาสมัครป่าเขาภูหลวงและกลุ่มจิตอาสาข้ารองบาท ร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านและแรงงาน ก่อสร้างบ้านและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับ นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญสลุง ผู้พิการแขนขาอ่อนแรงและคุณยายแตง เหวขุนทด ผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อบ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่20 พร้อมทำพิธีส่งมอบบ้านโดยไเ้รับเกียรติจาก สจ.รักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับนางสาวนภาภรณ์ เมฆาผ่องอำไพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ พนักงานอบต.มะเกลือเก่า ผู้นำชุมชน และประชาชน

2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-02
2021-03-25
2021-03-22
2021-03-14
2021-03-09
2021-03-06
2021-03-05