องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 

 

 

 

 

 


  ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์ก...
   

นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ รางวัลระดับชา...

  "อบรมศึกษาดูงานพัฒนาคุรูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบ...
   

"อบรมศึกษาดูงานพัฒนาคุรูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.มะเกลือเก่า..ยกระดับคุณภาพมาตราฐานการจัด...

  การประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเ...
   
  "มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่.ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน...
   

"มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่.ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์ผู้พิการทั่วไปดีเด่น วันคนพิการสากลแห...

 
 
โครงการแข่งขันกีฬากรีฑา ฟันน้ำนมเกมส์
เรื่องควรรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020