องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่  2  เมษายน  2564  

2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-02
2021-03-25
2021-03-22
2021-03-14
2021-03-09
2021-03-06
2021-03-05