องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะเกลือเก่า นำร่องจัดอบรมให้ความแก่ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รั


กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 โดยจัดอบรมให้ความแก่ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้โดยสาร พร้อมจัดหาหมวกนิรภัยให้ยืมเพื่อเป็นตัวอย่างในป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย เคารพวินัยจราจร เนื่องจาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จะมีประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้อง และขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ซึ่งตำบลมะเกลือเก่ามีเส้นทางสายมิตรภาพและถนนหมายเลข ๒๔ เป็นเส้นทางสายหลัก และในปีที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดจากการดื่มสุราขณะขับรถ และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ตามนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน
2021-09-17
2021-09-09
2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-02
2021-03-25
2021-03-22
2021-03-14
2021-03-09