องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


นายอำเภอสูงเนิน ปลื้ม!! มะเกลือเก่าจัดงานอำเภอเคลื่อนที่ ทุกหน่วยงาน ออกบริการประชาชน พี่น้องในตำบลร่วมงานหนาแน่น ย้ำ!! อปท.ในเขตสูงเนินควรเอาอย่าง


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา อำเภอสูงเนิน นำโดย นายประภาส รักษาทรัพย์ นายอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลสูงเนิน สาธารณสุขอำเภอสูงเนิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสูงเนิน สำนักงานปศุสัตว์สูงเนิน สำนักงานการเกษตรสูงเนิน สัสดีอำเภอสูงเนิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเนิน งานทะเบียนราษฎร์อำเภอสูงเนิน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือเก่า สถานีอนามัยปลายราง เป็นต้น จัดโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน เพื่อเลี้ยงเพลพระ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในอำเภอสูงเนิน และได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่าเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ในฐานะหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ และผู้มาร่วมงาน โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวก ด้านต่างๆ การชำระภาษี รับลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรมมอบอุปกรณืการเรียน การสอน ให้เด็กนักเรียน การออกบูทให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจนการจัดเวทีการแสดง จากเด็ก-เยาวชน จากโครงการปั้นฝันสู่ดาวรุ่ง มุ่งทางช้างเผือก ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกหลาน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลมะเกลือเก่าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการจัดอบรมฝึกอาชีพ 1 ชั่วโมง 1 อาชีพ จาก กศน. อำเภอสูงเนิน และจากพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเนิน การให้บริการตรวจสุขภาพฟรี ตลอดจน การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่โดยรถโมบายจาก กศน. นครราชสีมา นอกจากนี้ ชาวบ้านคำไฮและกลุ่มผู้นำชุมชนตำบลมะเกลือเก่า ร่วมทำอาหารถวายเพลพระและ บริการผู้มาร่วมงานอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นการร่วมมือของทุกส่วนในท้องที่ ท้องถิ่น ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการงานอย่างสมบูรณ์แบบ ทางด้าน นายประสงค์ มีสวัสดิ์ สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอสูงเนิน นำข้าวสารจำนวน 3,000 กิโลกรัม ซึ่งได้รับจากโครงการของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน มาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน และมอบหมายให้ อบต. มะเกลือเก่า นำข้าวสารส่วนที่เหลือมอบให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนอย่างทั่วถึง ด้านนายประภาส รักษาทรัพย์ นายอำเภอสูงเนิน ปลื้มกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ตำบลมะเกลือ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้ยิ่งใหญ่ และมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ย้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสูงเนินควรเอาเป็นตัวอย่าง.
2021-09-17
2021-09-09
2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-02
2021-03-25
2021-03-22
2021-03-14
2021-03-09