องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


อบต.มะเกลือเก่า จัดพิธีเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรางใหญ่


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา อบต.มะเกลือเก่า จัดพิธีเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรางใหญ่ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับเด็กระดับปฐมวัย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสดุดี และเป็นประธานในการเปิดป้ายอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรางใหญ่ และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-12-23
2019-11-25
2019-09-25
2019-09-15
2019-08-14
2019-08-02