องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


อบต.มะเกลือเก่า จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.และ อส.ตร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


อบต.มะเกลือเก่า นำโดย นายกเอกชัย พรหมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลมะเกลือเก่า จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.และ อส.ตร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดอบรมคครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มทบ.21 กองทัพภาคที่2 และสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน
2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-12-23
2019-11-25
2019-09-25
2019-09-15
2019-08-14
2019-08-02