องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


นายก อบต.มะเกลือเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอด


เมื่อ วันที่ 5-7 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา สมาชิก อบต. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในหมู่บ้านพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 20 หมู่บ้าน เป็นครั้งที่1 ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีผู้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น 1,586 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งผู้รับเบี้ยยังชีพรายเก่า และผู้รับเบี้ยยังชีพรายใหม่ ตามโครงการหลักประกันรายได้ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล “ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ และร่วมต้อนรับปีใหม่ในปี 2553 ผมและทีมงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ผู้นำชุมชน และพนักงาน อบต. ถือโอกาสขอพรปีใหม่จากผู้สูงอายุ คุณตา คุณยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาตำบลมะเกลือเก่าให้เจริญต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2553 ผมและทีมงานขอยืนหยัดทำงานเพื่อพัฒนาทุกหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น และพวกผมทุกคนจะทำงานให้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคุณตา คุณยาย และลูกๆ หลาน พี่น้องประชาชนในตำบลมะเกลือเก่า” นายก อบต. กล่าว พร้อมกันนี้ นายก อบต. ยังได้มอบแนวทางการทำงานโดยการจัดให้มีสายตรวจตำบล เพื่อดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจ (อส.ตร.) เพื่อจัดเวรยามในการตรวจตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้านรอบตำบล
2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-12-23
2019-11-25
2019-09-25
2019-09-15
2019-08-14
2019-08-02