องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


นายก อบต.มะเกลือเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ลงพื้นที่มอบของขวัญในโอกาสวันเด็กแห่ชาติ ปี2553


เมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา สมาชิก อบต. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบของขวัญให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต.มะเกลือเก่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 ทั้ง 10 โรงเรียน ประกอบไปด้วย 1. โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 2. โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 3. โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 4. โรงเรียนบ้านหนองม่วง 5. โรงเรียนบ้านวังราง 6. โรงเรียนบ้านบุตาสง 7. โรงเรียนบ้านหนองเบน 8. โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 9. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 10. โรงเรียนบ้านหนองเลา ในวันเด็ก ปี 2553 นี้ คณะผู้บริหารอบต.มะเกลือเก่า ร่วมมอบของรางวัล ขนม อุปกรณ์การเรียน-การสอน อุปกรณ์กีฬา และมอบพจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ ให้กับห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อให้ครู-นักเรียนใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ นายก อบต. ยังได้มอบแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นเด็กดีให้กับนักเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ด้วยข้อปฏิบัติ 3 ดี ดังนี้ 1. คิดดี 2. พูดดี 3.ทำดี
2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-12-23
2019-11-25
2019-09-25
2019-09-15
2019-08-14
2019-08-02