องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562


พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ร่วมกิจกรรมรดน้้ำขอพรคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. และประธานสภา สืนสานวัฒนธรรมปีใหม่ของไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-12-23
2019-11-25
2019-09-25
2019-09-15
2019-08-14
2019-08-02