องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562 "การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"


องค์การบริหารส่วนบลมเกลือเก่า โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562    ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม  2562  ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี
2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-12-23
2019-11-25
2019-09-25
2019-09-15
2019-08-14
2019-08-02