องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


"มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่.ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์ผู้พิการทั่วไปดีเด่น วันคนพิการสากลแห่งชาติ ห้างเซ็นทรัล โคราช"


"มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่.ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์ผู้พิการทั่วไปดีเด่น วันคนพิการสากลแห่งชาติ ห้างเซ็นทรัล โคราช" 
@อบต.มะเกลือเก่า และชมรมผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์ผู้พิการทั่วไปดีเด่น และนำผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่าย ในงานวันผู้พิการสากลแห่งชาติ ปี 2564 ณ โคราชฮอลล์1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โคราช.. พร้อมร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯและความมั่นคงของมนุษย์ /ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ /นายกอบจ.นครราชสีมา /รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา#มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่

2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-02
2021-03-25
2021-03-22
2021-03-14
2021-03-09
2021-03-06
2021-03-05