องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ รางวัลระดับชาติ


นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ รางวัลระดับชาติ "คนดีศรีแผ่นดิน" บุคคลต้นแบบนักปกครองและนักพัฒนาท้องถิ่นต้นแบบ..จากสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสวันนักข่าวแห่งชาติ ปี 2564.. #มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่ #บริการด้วยใจ ห่วงใยประชาชน

2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-02
2021-03-25
2021-03-22
2021-03-14
2021-03-09
2021-03-06
2021-03-05