องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]11
2 วินัยของข้าราชการและพนักงานจ้าง [ 20 มี.ค. 2562 ]15
3 คู่มือการรับบำเหน็จบำนาญ [ 19 มี.ค. 2562 ]16
4 คู่มือการปฏิบัติราชการ อบต.มะเกลือเก่า [ 19 มี.ค. 2562 ]15
5 คู่มือการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2561 ]16
6 คู่มือการจำแนกงบประมาณ [ 14 ก.พ. 2560 ]16
7 คู่มือการจัดเก็บรายได้ [ 14 ก.พ. 2560 ]16
8 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 15 มี.ค. 2559 ]16