องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติม 2542 [ 19 มี.ค. 2564 ]13
2 อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 19 มี.ค. 2564 ]15
3 อำนาจหน้าที่ [ 30 พ.ย. 2561 ]17