องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
ควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1) ปีงบ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]10
2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]10
3 รายงานการประเมินควบคุมภายใน (ปค.5) ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]10
4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.6) ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]11
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 26 ธ.ค. 2561 ]14
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 25 ธ.ค. 2561 ]14
7 รายงานการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]14
8 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.1) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]13
9 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]14
10 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.4) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]14
11 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]15
12 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.1) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]14
13 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.4) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]14
14 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]14
15 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]14