องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]12
2 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]11
3 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]11
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]14
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]15
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]16
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]14
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 ต.ค. 2558 ]16
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 พ.ย. 2557 ]15
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 25 ธ.ค. 2556 ]16
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 20 ธ.ค. 2555 ]17