องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือมอบอำนาจรับเงินแทนผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2563 ]13
2 หนังสือมอบอำนาจรับเงินแทนผู้พิการ [ 1 ต.ค. 2563 ]11
3 แบบแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]13
4 แบบแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]12
5 แบบลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร01 [ 30 ส.ค. 2562 ]10
6 แบบลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร02 [ 30 ส.ค. 2562 ]12
7 แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 10 พ.ค. 2560 ]19