องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
อำนาจหน้าที่


อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติม 2542

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติม 2542
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ