องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการงานปรับปรุงระบบประปาอ่างเกิ้งและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ 11 [ 5 พ.ค. 2564 ]16
2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเข้าหมู่บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 [ 16 มี.ค. 2564 ]11
3 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 3 บ้านโคกสูง [ 9 มี.ค. 2564 ]15
4 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 วัดเชาชาด [ 23 ก.พ. 2564 ]11
5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการกห่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 - บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17 [ 23 ก.พ. 2564 ]13
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]11
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 [ 6 ก.ค. 2563 ]10
8 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบจ่ายน้ำ พร้อมชุดจ่ายน้ำบ้านหนองเลา หมู่ 11 [ 3 ก.ค. 2563 ]10
9 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 24-บ้านหนองม่วงหมู่ 5 [ 28 พ.ค. 2563 ]11
10 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านนายสมศรี วันสูงเนิน [ 27 พ.ค. 2563 ]13
11 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกบ้านหนองม่วง-บ้านโฏสกจานพัฒนา หมู่ 17 [ 13 พ.ค. 2563 ]10
12 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกคุ้มหนองโพธ์น้อย หมู่ที่ 5 [ 5 พ.ค. 2563 ]11
13 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งหอถังสูงระบบประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 22 เม.ย. 2563 ]12
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]10
15 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 [ 27 มี.ค. 2563 ]11
16 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 1 ซอยบ้านนางละมัย กุลจันทึก [ 27 มี.ค. 2563 ]11
17 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 1 ซอยบ้านนายวิชาญ บนสูงเนิน [ 27 มี.ค. 2563 ]11
18 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซม คสล.บ้านนายสมศักดิ์-นายโสฬส [ 27 มี.ค. 2563 ]11
19 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 1 หน้าวัด [ 27 มี.ค. 2563 ]13
20 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 [ 27 มี.ค. 2563 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10