องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]12
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]13
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]10
4 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]11
5 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]11
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 16 ส.ค. 2561 ]17
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 15 ก.พ. 2561 ]16
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 18 พ.ย. 2558 ]18